ജില്ലയിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ നാളെ (വെള്ളി) വൈദ്യുതി മുടങ്ങും


കോഴിക്കോട്: ജില്ലയിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ വെള്ളിയാഴ്ച വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

7.00am - 3.00pm 


  • മൂടാടി സെക്ഷൻ:  ഇല്ലത്ത് താഴെ, തെങ്ങിൽ താഴെ, അട്ടവയൽ, പുളിയഞ്ചേരി, കോവിലേരി താഴെ, മരളൂർ, ഗോപാലപുരം, കണ്ണങ്കണ്ടി താഴെ, സൈഫൺ, നെല്ലൂളി താഴെ, കിള്ളവയൽ, കൊയ്ലോതുംപടി. 

8.00am - 6.00pm 

  • തിരുവമ്പാടി സെക്ഷൻ: കൊടക്കാട്ടുപാറ ലക്ഷംവീട് കോളനി, മുരിക്കും തൊടി, ചേലാടം കുന്ന്, കൊടക്കാട്ടുപാറ. 

7.00am - 10.00am 

  • കക്കോടി സെക്ഷൻ: കക്കോടി പൊക്കിരാത്ത് പരിസരം, പൂവത്തൂർ. 

9.00am - 2.00pm 

  • കക്കോടി സെക്ഷൻ: അയ്യപ്പൻപാറ, കല്ലിട്ട പാലം, പറമ്പിൽ കടവ്, എൻ.എം ലൈൻ, ആൽബ, ഗൾഫ് ബസാർ, മൊടുവിൽ. 


7.00am - 2.00pm 

  • മേപ്പയൂർ സെക്ഷൻ:എടോളി താഴ, കക്കറ മുക്ക്, കാരയിൽ നട, കുറൂർ കടവ്, കുണ്ടൂതറ കോളനി, പെരിഞ്ചേരി കടവ്. 

8.00am - 3.00pm

  •  തൊട്ടിൽപാലം സെക്ഷൻ: നന്മ, കല്ലുംപുറം, പഞ്ചായത്ത് മുക്ക്, ഹാജിയാർ മുക്ക്, ട്രഷറി പരിസരം. 


9.00am - 1.00pm 

  • ബേപ്പൂർ സെക്ഷൻ: തവളക്കുളം, ബിസി റോഡ്, ആർ.എം ഹോസ്പിറ്റൽ, കയർ നോർത്ത്, ബി.എസ്.എഫ്, ഹാർബർ, ബേപ്പൂർ ടൗൺ, പോർട്ട്, ഗവ. ഫിഷറീസ് സ്കൂൾ, റേഷൻ ഷോപ്പ്, ഇരട്ടച്ചിറ. 

2.00pm - 5.00pm 

  • ബേപ്പൂർ സെക്ഷൻ: മിനിസ്റ്റേഡിയം, ചീർപാലം, കൈരളി. ഫറോക്ക് സെക്ഷൻ പരിധിയിൽ മധുര ബസാർ
Previous Post Next Post