ഓണക്കിറ്റ് വിതരണം ഓഗസ്റ്റ് 22 മുതൽ; വിവിധ കാർഡുകാരുടെ വിതരണ തിയതി അറിയാംതിരുവനന്തപുരം:ഓണക്കിറ്റ് വിതരണം
സംസ്ഥാനത്ത് ഓണക്കിറ്റ് വിതരണം ഈ മാസം 22ന് ആരംഭിക്കും. മുഖ്യമന്ത്രി വിതരണ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും. ജില്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിലും വിതരണ ഉദ്ഘാടനമുണ്ടാകും. 
ഓഗസ്റ്റ് 23, 24 തീയതികളിലാണ് എ.എ.വൈ കാർഡുകാർക്ക് വിതരണം. ഓഗസ്റ്റ് 25, 26, 27 തീയതികളിൽ പിങ്ക് കാർഡുടമകൾക്കും 29, 30 31 തിയതികളിൽ നീല കാർഡുകാർക്കും സെപ്റ്റംബർ 1,2,3 തീയതികളിൽ വെള്ള കാർഡുകാർക്കും കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്യും. പ്രസ്തുത തിയതികളിൽ കിറ്റ് വാങ്ങാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് 4,5 ,6 ,7 തീയതികളിൽ അവസരം നൽകും. ഏഴാം തീയതിയോടെ ഭക്ഷ്യക്കിറ്റ് വിതരണം പൂർത്തിയാക്കും. ഓണം കഴിഞ്ഞ് കിറ്റ് വിതരണമുണ്ടാകില്ലെന്നും ഭക്ഷ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു. കാർഡ് ഉടമകൾ അവരുടെ കടകളിൽ നിന്നു തന്നെ കിറ്റ് വാങ്ങണം.

57 ലക്ഷം കിറ്റുകൾ ഇന്നു രാവിലെ വരെ തയാറായിട്ടുണ്ട്. മെച്ചപ്പെട്ട ഗുണനിലവാരമുള്ളവയാണ് കിറ്റിലെ സാധനങ്ങൾ. സാധനങ്ങളുടെ തൂക്കം ഉറപ്പാക്കുമെന്നും ഭക്ഷ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ക്ഷേമ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള കിറ്റ് വിതരണവും ഇതോടൊപ്പം നടക്കും.


സപ്ലൈകോയുടെ ഓണം ഫെയറുകൾ 26 തുടങ്ങും. 140 മണ്ഡലങ്ങളിലും കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ടാകും. അരി വില വല്ലാതെ ഉയർന്നിട്ടില്ലെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു. അരി വില വർധന ജനങ്ങളെ ബാധിക്കാത്ത തരത്തത്തിൽ സപ്ലൈകോ നടപടിയെടുക്കും. 700 ലോഡ് അരി വരുന്നുണ്ടെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
Previous Post Next Post