ജില്ലയിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ നാളെ (ശനി) വൈദ്യുതി മുടങ്ങും


കോഴിക്കോട്: ജില്ലയിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ ശനിയാഴ്ച്ച വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

07:00am-02:00pm
  • മേപ്പയൂർ സെക്ഷൻ:  അണ്ടിച്ചേരി ,അത്യാട്ടിൽ ,കല്ലങ്കയ് ,കോറപറ, കൊഴുക്കല്ലൂർ അമ്പലം ,കൊഴുക്കലുർ ,കുറുങ്ങോട്ടു താഴെ ,മെമ്പൊയിൽ, മണ്ണടി കോളനി , മാവിൻ ചുവട്, തറോൽ മുക്ക് ,തിരുമംഗലത് താഴെ , വടക്കും മുറി 

07:00am-02:30pm
  • മൂടാടി സെക്ഷൻ: അകാലപുഴ ,അർജുൻ ഓയിൽ ,ധനഗരം ,ഡ്യൂറോ പിപ്പീസ് ,ഗ്രീൻസ് ,ഹെൽത്ത് സെന്റർ ,ഹിൽ ബസാർ 1, ഹിൽ ബസാർ 2, കാണികുളം പള്ളി ,കരുണ വുഡ് ,ഖാദി മുചുകുന്ന് , കൊട്ടക്കാട്ടുന്നുമുറി , കോട്ടയത്തു മുക്ക് ,കോട്ടയിൽ അമ്പലം ,മന്നംമുക്ക് ,മരക്കുളം ,മുണ്ടിഡി , നേരവത് ,ഒട്ടു കമ്പനി ,പച്ചക്കൽ ,പോട്ടറി ,പുളിയഞ്ചേരി ഹെൽത്ത് സെന്റർ ,പുറായി പള്ളി ,സിഡ്‌കോ , വലിയജ്ഞത്തിൽ ,വല്യമല്ല , വി വൺ കല സമിതി,വുഡ് ലാൻഡ് 

07:00am-05:00pm
  • മേപ്പയൂർ സെക്ഷൻ: മേപ്പയൂർ NO-2, നടുക്കണ്ടി ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് , സിറ്റി കോംപ്ലക്സ് , E K ബിൽഡിംഗ് മേപ്പയൂർ , ഫെഡറൽ ബാങ്ക് മേപ്പയൂർ ,ഹ്യൂച്ച് ,കരയിൽ മുക്ക് ,കായലാട് ,മക്കാട് ,മേപ്പയൂർ NO-1,മേപ്പയൂർ NO-3, മേപ്പയൂർ പഞ്ചായത്ത് ,റൂബി സൂപ്പർമാർകെറ് ,സലഫിയെ ,ടെലിഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് മേപ്പയൂർ ,വലിയ പരമ്പ , 110KV MPR SUBSTATION ഓക്സിലിയേരി , ആഞ്ഞംപീടിക ,ചലിക്കണ്ടി താഴെ ,ചങ്ങരംവള്ളി ,ചെവരൊത് മുക്ക് ,കൽപത്തൂർ ,കൽപത്തൂർ വായനശാല , കാഞ്ഞിരമുക്ക് ,കൂനംവള്ളി കാവ് ,കോട്ടയിൽ അമ്പലം ,കൊട്ടിലോട്ട് അമ്പലം ,മമ്മിളികുളം ,മുളപ്ര കുന്നു ,ഊഞ്ഞാറ്റിൽ ,രാമല്ലൂർ ,രാമല്ലൂർ AKG സെന്റർ ,രയരോത് മുക്ക് ,വൈലോപ്പിള്ളി , അയിമ്പടി ,C V ഇസ്മായിൽ ,ചൂരക്കാട്ടു വയൽ ,HI-TECH മേപ്പയൂർ ,HT -REEJA FOOD,ഐഡിയ ഇരിങ്ങൽ ,ഇല്ലാത്ത താഴെ , ഇന്റഗ്രൽ കൊകൊണ്ട് പ്രോഡക്ട് ,ഇരിങ്ങൽ ,ഇരിങ്ങൽ കുളങ്ങര , കൈരളി ഏകകോ പ്രോഡക്ട് ,കുല്പ്പ സ്കൂൾ ,കുപ്പേരി കാവ് , കുയിമ്പിളുന്ത് ,മഞ്ഞക്കുളം ,മത്തുമല ,മൈക്രോ വേവ് ,മൂട്ട പരമ്പ , മുറിച്ചാഡ്‌നി മുക്ക് ,നരക്കോടെ ,പാലയുള്ളതിൽ മുക്ക് ,പാവാട്ടുകണ്ടി മുക്ക് ,പുത്തൻ പുരയിൽ പറ ,തങ്കമല ,തോലേരി 
08:00am-03:00pm
  • താമരശ്ശേരി സെക്ഷൻ: അണ്ടോണ ,അണ്ടോണ പാലം , കുട്ടിയാക്കിൽ 

09:00am-11:00am
  • കൂട്ടാലിട സെക്ഷൻ: ആറാട്ടാണ് കണ്ടിപ്പാറ, അവറാട്ടുമുക്ക് , ചാത്തോത്ത്താഴെ ,ചെക്കിയിൽ താഴെ ,ഈസ്റ്റ് മൂലാദ് ,കടൂളിതാഴെ , കപ്പുമുക്ക് ,കൂട്ടാലിട എക്സ്ചേഞ്ച് ,കൂട്ടാലിട -പ്രതിഭ ,കൂട്ടാലിട ഗ്രൗണ്ട് , മരപ്പട്ട ,മാർഷൽ ,MM PARA ,മൂലാദ് കനാല് ,മൂലാദ് ടൌൺ , നങ്ങാറത്ത്മുക് ,നാരായംകുളം ,ഓഫിസ്,പഠിക്കുന്ന ,പടിയാക്കണ്ടി , പാലോളി കനാല് ,പഞ്ചായത്ത് ഓഫിസ് ,പോണത് ,പോട്ടങ്ങൾ മുക്ക് , പുളിയൊട്ടു മുക്ക് ,ഷാ എന്റർപ്രൈസസ് ,തിരുവോടെ ,തുരുത്താമല 
9:00am-05:00pm
  • അരീക്കാട് സെക്ഷൻ: ഹൊറൈസൺ ,HT-ടൊയോട്ട ഷോറൂം ,കൊയപറംബ് താഴം ,മഹാലക്ഷ്മി 
  • പുതുപ്പാടി സെക്ഷൻ:  26TH മൈൽ 
09:00am-06:00pm
  • കൂട്ടാലിട സെക്ഷൻ: ചെടിക്കുളം ,ഏറാൻഹോളിതാഴെ ,പാത്തിപ്പാറ ,WSS കോട്ടക്കുന്ന് 
10:00am-02:00pm: 
  • കൂമ്പാറ സെക്ഷൻ:പൈക്കാടൻ മല, സുന്നിപടി ,തോട്ടയ്ക്കാട് 
2:00pm-05:00pm
  • അരീക്കാട് സെക്ഷൻ: ജമീൻസ് , ജയാ NO 1, ജയാ പോളിമർ ,പ്രസ്റ്റീജ് ,റഹിമാൻ ബസാർ
Previous Post Next Post