ജില്ലയിലെ 76 റേഷന്‍ കടകളില്‍ ലൈസന്‍സി നിയമനം: അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു


കോഴിക്കോട്: ജില്ലയില്‍ 76 റേഷന്‍ കടകളില്‍ ലൈസന്‍സി സ്ഥിരനിയമനത്തിന്  അര്‍ഹരായവരില്‍നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. സംവരണ വിഭാഗങ്ങള്‍ക്കായി വിജ്ഞാപനം ചെയ്ത ഒഴിവുകളിലേക്ക് സംവരണ വിഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള വ്യക്തികള്‍/ സഹകരണ സംഘങ്ങള്‍/ വനിതാ കൂട്ടായ്മകള്‍ മാത്രമേ അപേക്ഷിക്കാന്‍ പാടുള്ളു. 

എസ്.എസ്.എല്‍.സി വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുള്ള 21 നും 62 നും പ്രായപരിധിയില്‍ പെട്ടവര്‍ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. അപേക്ഷകന്‍ വിജ്ഞാപന തീയ്യതിക്ക് മുമ്പ് തുടര്‍ച്ചയായി മൂന്ന് വര്‍ഷക്കാലം റേഷന്‍കട സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പഞ്ചായത്ത്/ മുനിസിപ്പാലിറ്റി/ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ പ്രദേശത്തെ സ്ഥിര താമസക്കാരനായിരിക്കണം. റേഷന്‍ കട സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അതേ വാര്‍ഡിലെ താമസക്കാരനായ അപേക്ഷകന് ലൈസന്‍സി നിയമനങ്ങളില്‍ മുന്‍ഗണന ഉണ്ടായിരിക്കും. 
പട്ടികജാതി പട്ടിക വര്‍ഗ്ഗക്കാര്‍ക്കായി സംവരണം ചെയ്യപ്പെട്ട റേഷന്‍ കടകളുടെ ലൈസന്‍സിനുള്ള അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കുന്ന വ്യക്തികള്‍ റേഷന്‍ കട ഉള്‍പ്പെടുന്ന അതാത് താലൂക്കുകളിലെ സ്ഥിര താമസക്കാരായിരിക്കണം. ബന്ധപ്പെട്ട തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ സ്ഥിരതാമസക്കാരനായ അപേക്ഷകന് മുന്‍ഗണന ഉണ്ടായിരിക്കും. 

അപേക്ഷകള്‍ ജൂണ്‍ 15ന് വൈകീട്ട് മൂന്നിനകം  നേരിട്ടോ തപാല്‍ മുഖേനയോ കോഴിക്കോട് ജില്ലാ സപ്ലൈ ഓഫീസര്‍ മുമ്പാകെ സമര്‍പ്പിക്കണം.  അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധവും വിശദമായ നോട്ടിഫിക്കേഷനും ജില്ലാ സപ്ലൈ ഓഫീസിലും ബന്ധപ്പെട്ട താലൂക്ക്/ സിറ്റി റേഷനിംഗ് ഓഫീസുകളിലും പഞ്ചായത്ത്/ വില്ലേജ് ഓഫീസുകളിലും നോട്ടീസ് ബോര്‍ഡില്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 


സംശയ നിവാരണത്തിന്
  • കോഴിക്കോട് ജില്ലാ സപ്ലൈ ഓഫീസ്: 0495 2370655
  • കോഴിക്കോട് താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫിസ്: 0495 2374985
  • സിറ്റി റേഷനിംഗ് ഓഫീസ് (സൗത്ത്): 0495 2374807
  • സിറ്റി റേഷനിംഗ് ഓഫീസ് (നോര്‍ത്ത്): 0495 2374565
  • കൊയിലാണ്ടി താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസ്: 0496 2620253
  • വടകര താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസ്: 0496 2522472
  • താമരശ്ശേരി താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസ്: 0495 2224030.

കട നമ്പറുകൾ

കൊയിലാണ്ടി താലൂക്ക് - കട നമ്പര്‍ 67, 28, 41, 266, 198, 112, 121 (ഭിന്നശേഷി സംവരണം), 14, 34,109, 10, 289, 23, 89  (പട്ടികജാതി സംവരണം)


കോഴിക്കോട് താലൂക്ക് - കട നമ്പര്‍ 245, 319, 242, 264,117, 251, 111, 27, 115, 82, 146, 165, 351, 246, 93, 116 (ഭിന്നശേഷി സംവരണം), 274,154,243, 276, 244, 265, 63, 367, 87, 162, 98, 105, 26, 92, 16, 343, 170, 252, 94, 101, 198, പുതിയ കട (പെരുമണ്ണ), 342  (പട്ടികജാതി സംവരണം) 166 (പട്ടികവര്‍ഗ്ഗം)

താമരശ്ശേരി താലൂക്ക്- കട നമ്പര്‍ 13, 100, 26 (ഭിന്നശേഷി സംവരണം), 84, 23, 14, 37 (പട്ടികജാതി സംവരണം)

വടകര താലൂക്ക്- കട നമ്പര്‍ 100, 16, 22 (ഭിന്നശേഷി സംവരണം), 121, 30, 59, 2, 202, 210, 243, 197, 44, 258, പുതിയ കട (വില്ല്യാപ്പള്ളി), (പട്ടികജാതി സംവരണം), 209 (പട്ടികവര്‍ഗ്ഗം സംവരണം)
Previous Post Next Post