ബസ്, ഓട്ടോ, ടാക്സി ചാർജ് കൂട്ടി: ബസ്സിന് മിനിമം ചാർജ് 10 രൂപയാക്കി


തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ബസ്, ഓട്ടോ-ടാക്‌സി നിരക്കുകള്‍ വര്‍ധിപ്പിച്ചു. ബസ്സിന്‌ മിനിമം ചാര്‍ജ് എട്ടുരൂപയില്‍ നിന്ന് പത്ത് രൂപയായും ഓട്ടോയുടെ നിരക്ക്‌ മിനിമം ചാര്‍ജ്‌ 25 രൂപയായിരുന്നത് 30 രൂപയാക്കിയുമാണ് വര്‍ധിപ്പിച്ചത്.

ബസുകള്‍ക്ക് മിനിമം ചാര്‍ജ് കഴിഞ്ഞുള്ള ഓരോ കിലോമീറ്ററിനും ഒരു രൂപവെച്ച് വര്‍ധിക്കും. നേരത്തെ ഇത് 90 പൈസയായിരുന്നു.


ഓട്ടോ മിനിമം ചാര്‍ജ് നേരത്തെ ഒന്നര കിലോമീറ്ററിന് 25 രൂപയായിരുന്നു. ഇതാണ് രണ്ട് കിലോമീറ്ററിന് 30 രൂപയാക്കി വര്‍ധിപ്പിച്ചത്. അധികം വരുന്ന ഓരോ കിലോമീറ്ററിനും 15 രൂപയാക്കി. ഇത് നേരത്തെ 12 രൂപയായിരുന്നു.

ക്വാഡ്രിഡ് സൈക്കിളിന് നിലവിലെ നിരക്ക് ഒന്നര കിലോമീറ്റര്‍ മിനിമം ചാര്‍ജ് 30 രൂപയായിരുന്നു. ഇത് രണ്ട് കിലോമീറ്ററിന് 35 രൂപയാക്കാനും തീരുമാനിച്ചു. അധികം വരുന്ന കിലോമീറ്ററിന് നിലവിലുള്ള 12 രൂപയില്‍ നിന്ന് 15 രൂപയാക്കുകയും ചെയ്തു.

1500 സിസിക്ക് താഴെയുള്ള ടാക്‌സി കാറുകള്‍ക്ക് മിനിമം ചാര്‍ജ് അഞ്ചു കിലോമീറ്റര്‍ വരെ 200 രൂപയാക്കി ഉയര്‍ത്തി. നേരത്തെ 175 രൂപയായിരുന്നു. അധികം വരുന്ന കിലോമീറ്ററിന് 15 രൂപയില്‍ നിന്ന് 18 രൂപയാക്കി.


1500 സിസിക്ക് മുകളിലുള്ള ടാക്‌സി കാറുകള്‍ക്ക് അഞ്ചുകിലോമീറ്റര്‍ മിനിമം ചാര്‍ജ് 200-ല്‍ നിന്ന് 225 രൂപയാക്കി ഉയര്‍ത്തി. അധികംവരുന്ന ഓരോ കിലോമീറ്ററിനും നിലവില്‍ 17 രൂപ എന്നുള്ളത് 20 രൂപയാക്കുകയും ചെയ്തു.

വെയ്റ്റിങ് ചാര്‍ജ് രാത്രികാല യാത്ര എന്നിവയുടെ നിരക്കില്‍ മാറ്റമില്ല. നിലവിലുള്ളത് പോലെ തുടരുമെന്ന് ഗതാഗത മന്ത്രി അറിയിച്ചു. സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതോടെ നിരക്ക് വര്‍ധനവ് പ്രാബല്യത്തില്‍ വരുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.


വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ കണ്‍സെഷന്‍ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതല്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ ആവശ്യമാണെന്ന് ഗതാഗത മന്ത്രി ആന്റണി രാജു പറഞ്ഞു. നിരക്കു വര്‍ധനവിന് എല്‍ഡിഎഫ് യോഗം അനുമതി നല്‍കിയതിന് പിന്നാലെയാണ് മന്ത്രി ആന്റണി രാജു വര്‍ധനവ് സംബന്ധിച്ച് പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്.

വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ കണ്‍സെഷന്‍ നിരക്ക് വര്‍ധിപ്പിക്കണമെന്ന ബസുടമകളുടെ ആവശ്യം ന്യായമാണ്. എന്നാല്‍ അത് സംബന്ധിച്ച് ഒരു കമ്മീഷനെ വെച്ച് പഠിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്നും ഇതിന് ശേഷം തീരുമാനം എടുക്കുമെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.
Previous Post Next Post