പഞ്ചസാര സ്റ്റോക്ക് വിവരം അപ്ലോഡ് ചെയ്യണംകേന്ദ്ര ഭക്ഷ്യ പൊതുവിതരണ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പഞ്ചസാര  സ്റ്റോക്ക് മോണിറ്ററിംഗ് പോർട്ടലിൽ മൊത്ത , ചില്ലറ , വ്യാപാരികൾ, ബിഗ് ചെയിൻ റീട്ടെയിലർമാർ എന്നിവർ അവരവരുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ  പഞ്ചസാര  സ്റ്റോക്ക് വിവരങ്ങൾ എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ച്ചകളിലും കൃത്യമായി   അപ് ലോഡ് ചെയ്യണമെന്ന് ജില്ലാ സപ്ലൈ ഓഫീസർ അറിയിച്ചു.

Read alsoനഗരത്തിൽ തെരുവോര കച്ചവടത്തിന് ഇനി 16 മേഖലകൾ

വീഴ്ച വരുത്തുന്നവർക്കെതിരെ 1955ലെ അവശ്യ സാധന നിയമം വകുപ്പ് പ്രകാരം നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കും.  വെബ്സെെറ്റ് : https://esugar.nic.in

Sugar stock information must be uploaded
Previous Post Next Post